Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e Kuvendit !

2021/06/23 - 8:36

Mbledhja do të mbahet më: 29.06.2021, e Martë, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, kati III, duke filluar me punë në ora 10:00.

                                                R  E  N  D        D  I  T  E:

 

 1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Kuvendit,
 2. Arsyetimi i mungesave në mbledhje,
 3. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar të datës 31.05.2021,
 4. Shqyrtimi dhe miratimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2022-2025,
 5. Shqyrtimi dhe miratimi i Draft-Rregullores për Mirëmbajtjen, Rregullimin dhe Ruajtjen e Varrezave,
 6. Rishqyrtimi i Rregullores për Taksa, Ngarkesa dhe Gjoba,
 7. Shqyrtimi dhe miratimi I Propozim-Vendimit 01 Nr.281/2021 i datës 11.06.2021 për shfuqizimin e vendimit Nr. 23/2018 i miratuar në Kuvend, datë 29.03.2018,​
 8. Shqyrtimi dhe miratimi I Propozim-Vendimit  01 Nr.283/2021 i datës 11.06.2021 për shfuqizimin e vendimit Nr. 24/2018 i miratuar në Kuvend, datë 29.03.2018,​
 9. Shqyrtimi dhe miratimi I Propozim-Vendimit 01 Nr.280/2021 i datës 11.06.2021  për shfuqizimin e vendimit Nr. 25/2018 i miratuar në Kuvend, datë 29.03.2018,​
 10. Shqyrtimi dhe miratimi I Propozim-Vendimit 01 Nr.279/2021 i datës 11.06.2021 për shfuqizimin e vendimit Nr. 26/2018 i miratuar në Kuvend, datë 29.03.2018,​
 11. Shqyrtimi dhe miratimi I Propozim-Vendimit 01 Nr.282/2021 i datës 11.06.2021  për pezullimin e vendimit Nr. 27/2018 i miratuar në Kuvend, datë 29.03.2018,​
 12. Pyetje nga anëtarët e Kuvendit Komunal.

 

KRYESUESI I KUVENDIT

QAUSH BALAJ