Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e Kuvendit!

2020/07/23 - 3:44

Mbledhja e 29-të të rregullte e Legjislacionit të VI-të të Kuvendit të Komunës do të mbahet më: 30.07.2020, e Enjte, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, kati III, duke filluar me punë në ora 10:00 me këtë rend dite :            

  1. Konstatimi i prezencës së anëtareve të Kuvendit,
  2. Arsyetimi i mungesave në mbledhje,
  3. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
  4. Shqyrtimi i raportit financiar për tre mujorin e dytë të vitit fiskal 2020,
  5. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt – Rregullores për Kodin e Etikes për zyrtaret e Komunës së Istogut.
  6. Shqyrtimi i raportit të punës për 6 mujorin e NP “Ambienti”
  7. Shqyrtimi i Raportit dhe analiza e vitit shkollor 2019-2020,
  8. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim Vendimit të Kryetarit për Ri-alokimin e mjeteve të kategorisë ekonomike shpenzimeve kapitale (fondi burimor 10.
  9. Pyetje nga anëtaret e Kuvendit Komunal.

 

Zyra për Informim !