Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e Kuvendit !

2021/03/24 - 4:58

Mbledhja e 34-të e rregullt e Legjislacionit të VI-të të Kuvendit të Komunës, do të mbahet më: 31.03.2021, e Mërkurë, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, kati III, duke filluar me punë në ora 10:00 me këtë rend dite :                 

 1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Kuvendit,
 2. Arsyetimi i mungesave në mbledhje,
 3. Dhënia e betimit të anëtarit të ri të KK, nga radhët e PDK-së
 4. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar e datës 04.03.2021,
 5. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit financiar për vitin fiskal 2020,
 6. Shqyrtimi i Raportit të punës për 6 mujorin e NPL ”Stacioni i Autobusëve”,
 7. Shqyrtimi i Raportit të progresit të Planit Komunal për Veprim të Efiçiencës  të vitit 2020,
 8. Rishqyrtimi  dhe miratimi i Rregullores Komunale për Taksa Ngarkesa dhe Gjoba,
 9. Shqyrtimi i Raportit të progresit për planin e Veprimit të ZKA (Zyrën Kombëtare të Auditimit) për 2019,
 10. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit 01 Nr. 75/2021 i datës 16.03.2021 për ndërrim destinimin e pronës private bujqësore në ndërtimore,
 11. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit 01 Nr. 76/2021 i datës 16.03.2021 për ndërrim destinimin e pronës private bujqësore në ndërtimore,

Pyetje nga anëtarët e Kuvendit Komunal