Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e Kuvendit

2019/03/25 - 9:42

Mbledhja e 15-të të rregullt e Legjislacionit të VI-të të Kuvendit të Komunës,  do të mbahet më: 29.03.2019, e Premte, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, kati III, duke filluar me punë në ora 10:00 me këtë rend dite:

 1. Arsyetimi i mungesave në mbledhje,
 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 3. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim – Vendimit të kryetarit të komunës për nismën e bashkëpunimit  nderkomunale  në fushën e realizimit të projekteve.
 4. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit financiar për vitin fiskal 2018,
 5. Shqyrtimi dhe miratimi i Draft- Planit Zhvillimor Komunal (PZHK),
 6. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim – vendimit për dhënien në shfrytëzim afate shkurtër të pronës Komunale me ankand publik, për njësit kadastrale:
 7. Njësia kadastrale Nr.00586-0
 8. Njësia kadastrale Nr.00587-0
 9. Njësia kadastrale Nr.00393-0
 10. Njësia kadastrale Nr.00400-0
 11. Njësia kadastrale Nr.00982-0.
 12. Shqyrtimi i raportit të punës së 6 mujorit të ndërmarrjes së Stacionit të Autobusëve,
 13. Shqyrtimi dhe miratimi i Plotësim- Ndryshim të Rregullores për ndarjen e bursave, dhe formimi i komisionit për ndarjen e bursave dhe Ankesave.
 14. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt – Rregullores për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës komunal miqësor për fëmijët,
 15. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim – Vendimit për të shpallur zonën me interesit publik pjesa e njësisë kadastrale me Nr. 01791-1 dhe njësia kadastrale Nr.01792-0
 16. Pyetje nga anëtaret e Kuvendit Komunal.

 

KRYESUESI I KUVENDIT KOMUNAL,

          QAUSH  BALAJ