Republika e Kosoves

Istog

Mbledhja e Radhës e KPF-së

2019/03/15 - 3:43

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet 22.03.2019 e Premte, në Sallën e takimeve Nr.311, duke filluar me punë në ora 10:00 me këtë rend dite:

R  e  n  d        d  i  t  e:

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit financiar për vitin fiskal 2018,
 2. Shqyrtimi dhe miratimi i Draft- Planit Zhvillimor Komunal (PZHK),
 3. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim – vendimit për dhënien në shfrytëzim afate shkurtër të pronës Komunale me ankand publik, për njësit kadastrale:
 1. Njësia kadastrale Nr.00586-0
 2. Njësia kadastrale Nr.00587-0
 3. Njësia kadastrale Nr.00393-0
 4. Njësia kadastrale Nr.00400-0
 5. Njësia kadastrale Nr.00982-0.
 1. Shqyrtimi i raportit të punës së 6 mujorit të ndërmarrjes së Stacionit të Autobusëve,
 2. Shqyrtimi dhe miratimi i Plotësim- Ndryshim të Rregullores për ndarjen e bursave,
 3. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt – Rregullores për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës komunal miqësor për fëmijët,
 4. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim – Vendimit  të kryetarit të komunës për nismën e bashkëpunimit  nderkomunale  në fushën e realizimit të projekteve.

 

 

KRYESUESI I KUVENDIT,

z. Qaush Balaj