Republika e Kosoves

Istog

Mbledhje e Jashtëzakonshme e Kuvendit!

2020/07/21 - 10:53

Kryesuar nga kryesuesi i Kuvendit Qaush Balaj, është mbajtur sot mbledhje e jashtëzakonshme e Kuvendit me pikë të rendit të ditës: Miratimi i Draft deklaratës në mbrojtje të vlerave të luftës.

Kuvendi me shumicë votash aprovoj Draft Deklaratën për Mbrojte të Vlerave të Luftës.