Republika e Kosoves

Istog

Mbledhjen e 2-të e Legjislacionit të VII-të të Kuvendit të Komunës

2021/12/29 - 9:24

 

Në bazë të nenit 41.1, 41.2 dhe nenit 43 i Ligjit për vetëqeverisjen lokale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr.28/2008) dhe nenit 32 i Statutit të Komunës së Istogut  01Nr.55/2014, me propozim të Kryetarit të Komunës:

 

 

                                                T  H  Ë  R  R  A  S

 

Mbledhjen e 2-të e Legjislacionit të VII-të të Kuvendit të Komunës.

Mbledhja do të mbahet me: 05.01.2022, e Mërkurë, në Sallën e Kuvendit të Komunës në Istog, kati III, duke filluar në ora 10:00.

 

 

 

                                                R  e  n  d        d  i  t  e:

 

  1. Zgjedhja e Kryesuesit të Kuvendit të Komunës.

 

 

 

 

 

 

KRYETARIT I KOMUNËS,

z.Ilir FERATI