Republika e Kosoves

Istog

N  J  O  F  T  I  M

2022/09/21 - 9:19

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi, njofton  të gjithë fermerët dhe qytetarët se Komuna e Istogut dhe  shoqata “PEMA” organizojnë ditën tradicionale të vjeljes së mollës. Ftoheni të merrni pjesë më datën: 22.09.2022, në ora 11:00 në fshatin Kovragë.