Republika e Kosoves

Istog

Nën kryesinë e Kryetarit të Komunës, Ilir Ferati, Këshilli i Drejtorëve ka mbajtur mbledhjen e radhës, në të cilën pika e parë e diskutimit ishte kryerja e punëve nga mbledhja e kaluar e Këshillit dhe përfundimi i projekteve të filluara më parë.

2022/09/12 - 11:06

Nën kryesinë e Kryetarit të Komunës, Ilir Ferati, Këshilli i Drejtorëve ka mbajtur mbledhjen e radhës, në të cilën pika e parë e diskutimit ishte kryerja e punëve nga mbledhja e kaluar e Këshillit dhe përfundimi i projekteve të filluara më parë.
Kryetari i Komunës, Ilir Ferati ka kërkuar nga Drejtorët që detyrat t’i kryejn me përgjegjësi të plotë, në mënyrë që gjatë shqyrtimit të procedurave ligjore të mos krijohen barriera në realizimin dhe implementimin e këtyre projekteve.
Takimi i radhës i Këshillit të Drejtorëve do të mbahet javën e ardhshme.