Republika e Kosoves

Istog

Njoftim – Mbledhja e Radhës e KPF-së

2020/05/06 - 12:15

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet më datë:  12.05.2020 e Marte, në Sallën e takimeve Nr.314, duke filluar me punë në ora 10:00 me këtë:

R  e  n  d        d  i  t  e:

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit financiar për vitin 2019,
  2. Shqyrtimi i Raportit Financiar për tre mujorin e parë të vitit 2020.
  3. Marrja e vendimit për Bartjen e mjeteve financiare nga vitet 2018,2019 nga të hyrat vetanake të pa shpenzuara në vitin 2020.

 

 

 

KRYESUESI I KUVENDIT,

z. Qaush Balaj