Republika e Kosoves

Istog

Njoftim për dëgjim publik – Plani Zhvillimor Komunal

2019/02/07 - 10:27

N  J  O  F  T  I M

Njoftohen të gjithë qytetarët e Komunës së Istogut dhe shoqëria civile, së Dëgjimi me Qytetar për Planin Zhvillimor Komunal 2018 – 2026 do të jetë i hapur prej datës 29.01.2019, ky dëgjim do të mbahet në këto fshatra :

Gurrakoc me datë :12.02.2019, ora 10:00, vendi i mbajtjes së takimit, shkolla fillore “Martin Camaj”.

Banjë me datë : 12.02.2019, ora 14:00, vendi i mbajtjes së takimit, shkolla fillore “Trepça”

Rakosh me datë :13.02.2019, ora 10:00, vendi i mbajtjes së takimit, shkolla fillore “Ndre Mjeda”

 Saradran me datë: 13.02.2019, ora 16:00, vendi i mbajtjes së takimit, shkolla fillore “Ismajl Qemajli” .

Vrellë me datë : 13.02.2019,   ora 14:00, vendi i mbajtjes, shkolla fillore “Hysni Zajmi” .

 

Në Istog do të jetë dëgjimi i fundit i cili do të mbahet me datë: 19.02.2019, ora 10: 00 në sallën e Kuvendit Komunal në Istog kati III.

 

PROJEKT- PLANI   ZHVILLIMOR   KOMUNAL   PËR VITIN  2018 – 2026.

 

Ky Planë është e një rëndësie të veçantë për Komunën e Istogut, prandaj ju qytetarë të nderuar, shfrytëzoni të drejtën e juaj që të jeni pjesëmarrës aktiv në këtë Konsultim Publik që është një proces i vendimmarrjes ku me propozimet dhe vërejtjet e juaja, ju do të kontribuoni që ky Planë të jetë sa me i suksesshëm dhe cilësore.

Zëri i juaj do të dëgjohet!

 

E mirëpresim pjesëmarrjen tuaj.

Istog, më: 29.01.2019

Kryesuesi i Kuvendit

Qaush Balaj