Republika e Kosoves

Istog

Njoftim për pagesën e borxheve të tatimit në pronë

2021/09/07 - 11:12

Të  nderuar  qytetarë  të  Komunës  së  Istogut!

Afati Ligjor për pagesën e Tatimit ne Prone për ratën e dyte, respektivisht për këtë vit kalendarik përfundon me 30 shtator 2021.

 Ju njoftojmë se masat ndëshkuese , kamata dhe dënimi ne borxhe, instalohen në fillim të muajit tetor.

Andaj kërkojmë nga ju tatimpagues që ti shlyeni borxhet, të përmbushni obligimin Ligjor ndaj Komunës, si dhe të mos ndëshkoheni me masat ndëshkuese.

 

Me respekt!

Zyra Komunale e Tatimit në Pronë