Republika e Kosoves

Istog

Njoftim

2017/08/31 - 12:00

 Njoftohen të gjithë qytetarët e komunës së Istogut, se është në fazën e  hartimit Plani Zhvillimor Komunal, si parakusht është e domosdoshme sipas ligjit në fuqi edhe hartimi i Vlerësimit Strategjik Mjedisor VSM i cili është hartuar nga një kompani e përzgjedhur  nga komuna e Istogut që e paraqesim si draft për diskutim ku secili nga ju mund të jepni, vërejtjet, sugjerimet dhe rekomandime e juaja. Vërejtjet dhe sugjerimet e juaja mund ti përcjellni tek Drejtoria për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit përkatësisht tek sektori i Mjedisit tek zyra Nr. 118. Drafti