Republika e Kosoves

Istog

Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/programeve të, OJQ-ve dhe Individëve në fushën e Kulturës,Rinisë dhe Sportit

2023/03/10 - 10:41

Thirrje publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/programeve të, OJQ-ve dhe Individëve në fushën e Kulturës,Rinisë dhe Sportit.
Bashkangjitur gjeni : Thirrjen Publike dhe Formularët për Aplikim
1. Thirrja Publike – https://we.tl/t-CYPKSla58B
2. Formularet për Aplikim në gjuhën Shqipe – https://we.tl/t-VBEhlrPi2b
3. Formularet për Aplikim në gjuhën Serbe – https://we.tl/t-FTc0cL8C19