Republika e Kosoves

Istog

U mbajt mbledhja e Komitetit për Komunitete

2018/07/10 - 2:03

Kryesuar nga kryesuesi i komitetit për komunitete Radenko Belośević është mbajtur mbledhja e radhës e këtij komiteti më këto pika të rendit të ditës,rregullorja Nr01/2018 për kthimin e personave dhe zgjidhjet e përhershme, shqyrtimi dhe miratimi i raportit financiar për tremujorin e parë janar- prill 2-18 të zyrës komunalë për komunitete dhe kthim, shqyrtimi dhe miratimi i planit të veprimit për komunitete rom, shkali, egjiptian për vitin 2017-2021. Këto pika të rendit të ditës u shtjelluan nga anëtarët e pranishëm, ku u dhanë edhe sugjerimet dhe propozimet e tyre.