Republika e Kosoves

Istog

U mbajt mbledhja e Komitetit për Komunitete

2022/07/28 - 8:30

Është mbajtur mbledhja e Komitetit për Komunitete të cilën e kryesoj kryesuesja e këtij komiteti Đula Karišik, ku pika të rendit të ditës ishin: miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar, shpallja në diskutim publik e Projekt-Rregullores për Ndarjen e Bursave si dhe Raporti i ZKKK për punën dhe aktivitetet.