Republika e Kosoves

Istog

U mbajt mbledhja e Komitetit për Komunitete

2018/04/27 - 11:10

Kryesuar nga kryesuesi i komitetit për komunitete Radenko Belośević është mbajtur mbledhja e radhës e këtij komiteti më këto pika të rendit të ditës, informimi nga ZLK-ja për procesin e kthimit si dhe propozimi për ndërtimin e rrugës Serbobran – Osojan dhe lidhja e rrugës nga Cerkolezi me një rrugë rajonale prej 1800 m. Këto pika të rendit të ditës u shtjelluan nga anëtarët e pranishëm, ku u dhanë edhe sugjerimet dhe propozimet e tyre.