Republika e Kosoves

Istog

U mbajt takim i GIZ-it dhe grupit punues për hartimin e planin komunal të veprimit për efiçiencë të energjisë

2018/11/22 - 4:24

Është mbajtur sot takim i përbashkët në mes të GIZ-it dhe grupit punues komunal  për hartimin e planin komunal të veprimit për efiçiencë të energjisë në të cilin u diskutua rreth ecurisë së realizimit të këtij plani.

Qëllimi i këtij plani është realizimi i aktiviteteve për krijimin e sistemit për menaxhimin komunal të energjisë në komunën e Istogut projekt ky i cili financohet nga zyra e GIZ-it në Kosovë.