Republika e Kosoves

Istog

Telefonat me rëndësi

1. Stacioni Policor në Istog (039) 451 374
2. Shërbimi i emergjencës (039) 451 094
3. Brigada e Zjarrfikësve (039) 451 055
4. Gjykata Komunale (039) 451 020