Republika e Kosoves

Istog

Eliot Kukiqi

Datëlindja: 08.10.1979

Pëgatitja shkollore: Fakulteti ekonomik, Msc në Kontabilitet dhe Financa