Republika e Kosoves

Istog

Faruk Kabashi

Datëlindja:21.12.1979

Përgatitja shkollore: Fakulteti Ekonomik