Republika e Kosoves

Istog

Hajrush Shoshi

Datëlindja: 10.11.1966

Përgatitja shkollore: Fakulteti i Edukimit