Republika e Kosoves

Istog

Hajrush Shoshi

Datëlindja: 10.11.1966

Pëgatitja shkollore: Fakulteti i edukimit