Republika e Kosoves

Istog

Kryetari

Emri:            HAKI

Mbiemri:      RUGOVA

Datëlindja:  23.02.1957

Vendi i lindjes:  Istog

Vendbanimi:  Istog

Nacionaliteti: Shqiptar

Statusi:  I martuar, baba i tre fëmijëve 
 
Edukimi:   

Shkolla fillore:  Istog

Shkolla e Mesme: Gjimnazi-Istog 

Fakulteti: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Elektroteknik 
 
Karriera politike:   
1989 Anëtar i LDK-së që nga themelimi i saj;
Anëtar i Kuvendit komunal i zgjedhur nga të gjitha zgjedhjet e mbajtura  
1997  Nën kryetar i Degës së Ldk-së për Istog 
Anëtar i Këshillit të Përgjithshëm së LDK-së
Nënkryetar i LDK-së në nivel qendror

2000-2007   Kryeshef i Ekzekutivit 
2007-2010  Nënkryetar i Komunës
Nga viti 2010 dhe aktualisht  Kryetar i Komunës së  Istogut
 
Karriera e punës:   
1981-1983 Mësimdhënës në Gjimnazin “Haxhi Zeka” në Istog 
1983-1990 I punësuar në Fabrikën e Amortizatorëve-Prishtinë 
1990-1999 Biznes privat

 
Gjuhët:   
Gjuha shqipe:      Gjuhë amtare 
Gjuha angleze:    Mirë (në të folur dhe në të shkruar) 
Gjuha serbe:        Shumë mirë (në të folur dhe në të shkruar)