Republika e Kosoves

Istog

Luljeta Zeqiraj

Datëlindja: 05.12.1979

Pëgatitja shkollore: Shkolla e lartë ekonomike