Republika e Kosoves

Istog

Niman Beqiraj

Datëlindja: 21.07.1989

Përgatitja shkollore: Bachelor I Ekonomis