Republika e Kosoves

Istog

Radenko Beloševic

Datëlindja: 026.12.1984

Pëgatitja shkollore: Shkolla e mesme e makinerisë