Republika e Kosoves

Istog

Hazbi Bajra

Shef i kabinetit të kryetarit të komunës

tel: +383200-438-13

email: hazbi_bajra@hotmail.com