Republika e Kosoves

Istog

Visar Haxhijaj

Datëlindja: 05.11.1987

Përgatitja shkollore:Edukim Fizik dhe Sportit