Republika e Kosoves

Istog

Zyrtarja për Informim

Jeta Balaj

Zyrtare për Informim Publik

Lindur më: 09.09.1987 në Istog;
Përgaditja shkollore: Bachelor e Sociologjisë

Kontakti: Mob. 049/ 766-406

                 tel. (fix): (038)20043881

E-mail: jeta87balaj@gmail.com
             jeta.balaj@rks-gov.net