Apliko online

KUSH MUND TË APLIKON?


Mund të aplikojnë të gjithë qytetarët që kanë kaluar procesin e kompletimit të të dhënave në regjistrin qendror të gjendjes civile (do të thotë kanë nxjerrë certifikatë të gjendjes civile pas datës 19.02.2013) dhe kanë vendbanim në komunën e Istogut.

Certifikatat për të cilat mund të aplikojnë qytetarët përmes këtij sistemi janë:

1. EKSTRAKTI I LINDJES
2. CERTIFIKATA E LINDJES
3. CERTIFIKAT E MARTESËS
4. CERTIFIKATA E VENDBANIMIT
5. CERTIFIKATA E SHTETËSISË
6. CERTIFIKATA E VDEKJES


Qytetarët të cilët nuk kanë kaluar procesin e kompletimit të të dhënave në Sistemin e Gjendjes Civile duhet të paraqiten fizikisht në zyrat e gjendjes civile ku e kanë të regjistruar lindjen, pastaj mund te aplikojnë online.

Ju dëshirojmë suksese gjatë aplikimit!
Nëse nuk keni llogari, kliko regjistrohu. Pasi të përfundoni regjistrimin ju mund të aplikoni online!
Regjistrohu