Republika e Kosoves

JunikTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Ndërtimi i stacionit të autobusëve
636-22-6357-5-2-1
29-06-2022 13-07-2022 Detajet
Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve dhe i gjeneratorëve
636-22-5624-2-2-1
16-06-2022 06-07-2022 Detajet