Republika e Kosoves

Junik

mbledhja e dytë e rregullt e Kuvendit të Komunës së Junikut

2019/02/22 - 11:31

Forma e aplikacionit: mbledhja e dytë e rregullt e Kuvendit të Komunës së Junikut