Republika e Kosoves

Junik

DISKUTIM PUBLIK ME QYTETARË

2021/06/08 - 1:42

Komuna e Junikut sot ka mbajtur dëgjim publik me qytetarë për Buxhetin e vitit 2022, gjithashtu është shqyrtuar edhe Korniza Afatmesme komunale për vitet 2022-2024.
Qytetarët patëm mundësi të njoftohen me projektet zhvillimore, ecurin e tyre si dhe të japin projekt-ide nga fusha të ndryshme me ndikim në komunitet.
Kryetari i Komunës z.Agron Kuçi u zotua që do ju qëndroj prapa realizimit të këtyre projekteve duke siguruar mbështetje në mënyrë të ofrimit të shërbimeve sa më të mira për qytetarë dhe siguruar zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.
____________________
Komuna Junik