Republika e Kosoves

Junik

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal mbështet financiarisht Komunën e Junikut për rregullimin e infrastrukturës lokale

2018/07/31 - 3:13

Bashkëfinancimi i projektit për asfaltimin e rrugëve lokale në Komunën e Junikut është realizuar në kuadër të ndarjes së granteve për komunat, për performancën më të mirë komunale për vitin 2017 lidhur me ofrimin e shërbimeve për qytetarët.