Republika e Kosoves

Junik

N J O F T I M

2018/08/27 - 2:47

Njoftojm të gjithë qytetarët e komunës së Junikut së ka filluar aksioni i zenjes së qenve endacak për sterilizim dhe kastrim”. Ky projekt është i financuar nga Qeveria e Kosovës dhe do të zbatohet nga Ambulanca Veterinare”AS – VET’’- Florik Haxhikadrija dhe aksioni do të zgjasë deri në fund të vitit 2018.
Andaj kërkojmë nga qytetarët e Komunës së Junikut që mos ti lëshojn qenët e tyre deri sa të perfundojë aksioni.
Vërejtje: Në rast se ndonjë qen shtëpiak nuk ka shenje identifikimi (qafore ose rrip), personi përgjegjës nuk do të japi përgjegjësi për sterilizim apo kastrim të ketyre qenve shtëpiak.

Drejtori për SHPIM&SH
Myrtë Velijaj