Republika e Kosoves

Junik

Të nderuar Mësimdhënës

2018/08/14 - 9:51

Shpresojm të keni kaluar mirë pushimet. Në bazë të Ligjit të Punës Nr.03/L-212, si dhe Udhëzimit Administrativ nga MASHT,Nr.10/2015 për Kontratën e Punës për Mësimdhënës të Arsimit Parauniversitar , që nga nesër e mërkurë dt.15.08.2018, ora 9:00 jeni të obliguar të paraqiteni në shkollë për të përfunduar punët e mbetura nga viti shkollor 2017/18 dhe fillimin e përgatitjeve për vitin e ri shkollor 2018/19. Me respekt, Drejtoria për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport- Komuna Junik.