Republika e Kosoves

Junik

Sipërfaqja

 

Nr.

 

Certifikata nr.

 

Ngastra

 

Titullari

 

Sipërfaqja – m²

 

Kultura

 

Vendi i quajtur

 

1 UL-00116 139 Pasuri Shoqërore Kuvendi i Komunës 1047 Jopjellore Brija-Qafa e Jasiqit
2 // 14 // 3679 Jopjellore //
3 // 553 /// 926 Varreza Piskavica-Gurthi
4 // 554 // 5775 Varreza //
5 // 565 // 2003 Varreza //
6 // 579 // 64

199

2320

Shtëpi

Varreza

Kullosë-4

Seishta – Tyrbja e Dervish
7 // 704 // 56579 Mal-4 Vreshtat- Rogopeq
8 // 770 // 1029 Jopjellore Bajtaktar – Ligata
9 // 776 // 310 Kullosë-2 Bajraktar
10 // 778 // 998 Varreza Bajraktar
11 // 793 // 17089 Kullosë-4 Bajraktar-Rogopeq
12 // 804 // 51249 Mal-4 Vreshta -Rogopeq
13 // 837 // 7660 Kullosë-4 //
14 // 887 // 1245 Greminë Rogopeq-Lugje
15 // 968 // 3675 Kullosë-4 Livadhi i verrave-Q.Jasisit
16 // 969 // 2343 Mal-4 //
17 // 1046 // 4162 Varreza Varrezat e Pepshit
18 // 1050 // 311 Varreza //
19 // 1052 // 4747 Varreza //
20 // 1095 // 2058 Varreza Varrezat e Imeraj
21 // 1174 // 7633 Jo pjellore

 

 

Bajraktar-Varrezat e Imeraj
22 // 1205 // 4810 Mal-3 Birat e dhelprave
23 // 1225 // 1153 Varreza Bajraktar
24 // 1246 // 4733 Varreza Bajraktar
25 // 1341 // 2341 Varreza Hoxhë
26 // 1347 // 420 Varreza Hoxhë
27 // 1355 // 159 Ndërtesë Hoxhë -Trogovishtë
28 // 1356 // 180 Ndërtesë //
29 // 1549 // 603 Varreza Pepsh-Varrezat e Gacaferit
30 // 1563 // 25711 Varreza //
31 // 1564 // 2468 Kullosë-3 //
32 // 1575 // 30413 Varreza Varrezat e Gacaferit
33 // 1866 // 1131 Kullosë-4 Prroni i Arashës
34 // 1867 // 7125 Jopjellore //
35 // 1868 // 3342 Kullosë-4 //
36 // 1962 // 18111 Kullosë-3 Moronica
37 // 2018 // 1147 Maden rërë Hoxhë-Furrat e Gjotës
38 // 2145/1 // 880 Varreza Hoxhë
39 // 2145/2 // 300 Jopjellore //
40 // 2219 // 1229 Varreza Varrezat e Qokut
41 // 2220 // 1486 Varreza //
42 // 2311 // 24

5947

Tyrbe

Varreza

Varrezat e Berishës
43 // 2439 // 3056 Mal-3 Moronica-Vneshta
44 // 2444 // 869 Mal-3 //
45 // 2449 // 15849 Mal-4 //
46 // 2542 // 170 Kullosë-3 Goqaj-Qesta
47 // 2748 // 722 Greminë Grykae Halilit
48 // 2776 // 251 Greminë //
49 // 2857 // 3316 Varreza Goqaj-Varrezat e Qestaj
50 // 2860 // 312 Varreza //

 

51 // 2867 // 1548 Varreza //
52 // 3047 // 888 Varreza Hoxhë-varezat e Berishës
53 // 3059 // 4042 Varreza Hoxhë-Varrezat e Qokut
54 // 3060 // 969 Varreza //
55 // 3213 // 15057 Varreza Piskavica-Gurthi
56 // 3214 // 972 Varreza //
57 // 3422 // 2044 Kullosë-2 Piskavica-ledina e Mirocit
58 // 3800 // 1421 Varreza Luqe-varrezat e Qokut
59 // 3973 // 13072 Kullosë-3 Kloshe -Qesta e Gojanit
60 // 3975 // 1527 Mal-3 //
61 // 3983 // 1019 Maden-Ranë Trravat-Qesta e Gojanit
62 // 3984 // 23835 Mal-3 //
63 // 4042 // 1099 Livadh-3 Lluga e Begut-Bramatok
64 // 4064 // 618 Kullosë-2 //
65 // 4328 // 84

6628

Shëpi

Kullosë-3

Qesta e Qokut
66 // 4330 // 6336 Kullosë-3 //
67 // 4977 // 649 Kullosë-2 Kallavaj-Qejza
68 // 5032 // 13817 Mal-3 Qesta e Qokut
69 // 5035 // 69770 Mal-2 //
70 UL-00115 87 Pasuri Shoqërore

Bashkësia Lokale Junik

3774 Mal-4 Zhvina-Firza
71 // 88 // 2612 Mal-4 //
72 // 92 // 1467 Mal-4 //
73 // 95 // 1761 Mal-4 //
74 // 96 // 1921 Mal-4 //
75 // 204 // 3044 Kullosë-5 Brija
76 // 235 // 32226 Mal-4 //
77 // 1036 // 9164 Kullosë-3 Pepsh-Vnesht

 

78 // 1352 // 16

2

Shtëpi

Oborr

Hoxhë
79 // 1357/1 // 120

500

2950

Ndërtesë

Oborr

Kullosë-2

Hpxhë-Tregovishte
80 // 1357/2 // 550 Ndërtesë //
81 UL-00088 1437 Pasuri Shoqërore – Shkolla Fillore

“ Edmond Hoxha “

9019

1344

Shkolla

Oborr

Hoxhë
82 // 1438 // 3009 Pemishte-2 //
83 // 1453 // 135 Kullosë-2 //
84 UL-00090 1292 Pasuri Shoqërore BVI për Kulturë

Shtëpia e Kulturës

963

1953

500

Shtëpi

Kullosë-2

Oborr

 

Bajraktar- Hoxhë

85 UL-00089 1293 Pasuri Shoqërore

Shtëpia e Shëndetit Deçan

352

1245

500

Shtëpi

Kullosë-2

Oborr

 

//