Republika e Kosoves

Junik

Telefonat me rëndësi

Shërbimi i Zjarrfikësve

Shef i SHZ: Shkelzen Shehu

Email: Shehu_9@hotmail.com

Tel: +386 (0) 49 760 267

__________________________________

Hidrodrini

Menaxher Njësie: Tafë Gaxherri

Email:tafe-g@live.com

Tel: +377 (0) 44 253 370

__________________________________

Stacioni Policor në Junik

 Drejtor:Rasim Syla

Email: rasim.syla@kosovoploice.com

Tel: +377 (0) 44 236 963

__________________________________

Shtëpia e Shëndetit

Kryeshef i QKMF: Ali Kuqi

Email: dr_alikuqi@yahoo.com

Tel: +377 (0) 44 253 228

__________________________________

Posta – Junik 

Drejtor: Ibish Hulaj

Email:ibish.hulaj@ptkonline.com

Tel: +377 (0) 44 165 608