Republika e Kosoves

Junik

RREGULLORE PER ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN DHE BASHKEPUNIMIN E KOMUNES ME FSHATRAT, VENDBANIMET DHE LAGJET URBANE NE TERRITORIN E KOMUNES SE JUNIKUT

2023/03/03 - 10:00

Forma e aplikacionit: RREGULLORE PER ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN DHE BASHKEPUNIMIN E KOMUNES ME FSHATRAT, VENDBANIMET DHE LAGJET URBANE NE TERRITORIN E KOMUNES SE JUNIKUT