Republika e Kosoves

Junik

RREGULLOREN PËR TAKSA, NGARKESA DHE GJOBA KOMUNALE- PËR VITIN 2019

2019/03/18 - 2:59

Forma e aplikacionit: RREGULLOREN PËR TAKSA, NGARKESA DHE GJOBA KOMUNALE- PËR VITIN 2019