Republika e Kosoves

Junik

Kryetari i Komunës

Agron Kuçi

Datëlindja : 21 Janar 1970

Shtetësia : Kosovar

Statusi familjar : I martuar, dy fëmijë

Shkollimi : 1976 – 1984 Shkolla Fillore në Junik
1984 – 1988 Shkolla e Mesme – Gjimnazi
“ Vëllezërit Frashëri “ në Deçan
1991 – 1996 Universiteti i Prishtinës – Fakulteti Juridik

Puna profesionale : 2001 – 2002 Bashkëpunëtor avokati
2003 – 2004 Bashkëpunëtor profesional –
Gjykata e Lartë për Kundërvajtje, në
Prishtinë
2004 – 2008 Drejtor i QPS-së, në Deçan
2008 – 2009 Avokat në Deçan
2009 – Kryetar i Komunës në Junik

Shkollimi postdiplomik : Drejtimi Penal – Mr.
Dipl. Jurisprudencë
Noteri

Njohuritë gjuhësore: Kroate , Gjermane dhe Angleze

Karriera politike: 1990 – 1994 Kryetar i FR-së të LDK-së, dega në Junik
1990 – 1998 Anëtar i Kryesisë së LDK-së, dega në Junik
2002 – 2005 Anëtar i Kryesisë së AAK-së, dega në Junik
2005 – Kryetar i degës së AAK-së në Junik