Republika e Kosoves

Junik

Kryetari i Komunës

Ruzhdi Shehu – Kryetar i Komunës së Junikut

I lindur më 15 shkurt 1961 në Junik, i martuar dhe prind i katër (4) fëmijëve. Z. Ruzhdi Shehu ka kryer shkollën fillore në Junik ndërsa shkollën e mesme në Gjimnazin “Vllezërit Frashëri” në Deçan. Studimet themelore i ka përfunduar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës ndërsa Studimet Postdiplomike (Master) i përfundoi në Fakultetin e Administratës Publike dhe Shkencave Politike të Universitetit të Evropës Juglindore.
Z. Ruzhdi Shehu gjatë viteve 2014-2021 ka qenë Udhëheqës i Sektorit për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve në MINT. Nga viti 2016 është zv. Kryesues i Trupit Kordinues për Mbikëqyrjen e Tregut në Kosovë. Gjatë viteve 2008-2014 ka qenë Kryeinspektor i Inspektoratit të Tregut në MTI. Ndërsa gjatë viteve 2006-2008 ka qenë Kryeshef i Ekzekutivit në Komunën e Junikut gjatë themelimit të komunës së Junikut. Në vitet 2003-2006 ka qenë Inspektor Tatimor dhe Menaxher i Njësisë së Tatimpaguesve të Mëdhenj të Kosovës pranë Administratës Tatimore të Kosovës. Gjatë viteve 1992-1999 ka qenë Kryetar i Këshillit Komunal për Financim në ish-sistemin paralel në Junik. Ndërsa gjatë viteve 1985-1994 ka qenë udhëheqës i përgatitjes operative të prodhimit në Fabrikën “Junitex” në Junik.

Me 6 dhjetor 2021, z. Ruzhdi Shehu ka filluar mandatin si Kryetar i Komunës së Junikut.