Republika e Kosoves

Junik

Qendrim Knushi

Emri: Qendrim
Mbiemri: Knushi
Datëlindja: 12.09.1970
Shkollimi: Teknik i makinerisë

Zyra për Qasje në Dokumentet Zyrtare