Republika e Kosoves

Junik

Shpejtim Gacaferi

Kryesues i Kuvendit Komunal të Junikut