Republika e Kosoves

Junik

Turim Ganijaj

Emri: Turim
Mbiemri: Ganijaj
Datëlindja: 24.05.1989
Shkollimi: Master i Shkencave Juridike Penale

Periudha e shkollimit:

2010-2014 Fakulteti Juridik,
2014-2016 Studimet Postdiplomike – Master
Puna profesionale: Praktikant i avokatisë 2015-2016
Njohuritë gjuhësore: Angleze
Njohuritë kompjuterike:  Microsoft, Office Word, Excel, Power Point, Acces.