Republika e Kosoves

Kaçanik

Hamid Guri

Keshilltar

Kemal Murseli

Anetar i Kuvendit

Nexhat loku

Keshilltar

Pranvera Zharku

Keshilltar