Republika e Kosoves

Kaçanik

DEBAT PUBLIK – Draft Raporti i Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) për Planin Zhvillimor Komunal

2022/01/12 - 2:37

Forma e aplikacionit: DEBAT PUBLIK – Draft Raporti i Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) për Planin Zhvillimor Komunal