Republika e Kosoves

Kaçanik

VENDIM – PER FORMIMIN E KOMISIONIT PER VLERESIMIN E APLIKACIONEVE NE FUSHEN E KULTURES, RINISE DHE SPORTIT PER VITIN 2024

2024/05/08 - 1:20

Forma e aplikacionit: VENDIM – PER FORMIMIN E KOMISIONIT PER VLERESIMIN E APLIKACIONEVE NE FUSHEN E KULTURES, RINISE DHE SPORTIT PER VITIN 2024