Republika e Kosoves

Kaçanik

Draft Raporti i Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) për Planin Zhvillimor Komunal për Komunën e Kaçanikut

2022/01/12 - 2:40

Forma e aplikacionit: Draft Raporti i Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) për Planin Zhvillimor Komunal për Komunën e Kaçanikut