Republika e Kosoves

Kaçanik

 

Emri: Hafize

Mbiemri : Sallahi

Data e lindjes: 19.06.1974 – Ivajë

Gjendja martesore: E Martuar

Adresa e banimit: Rr. “Baki Dullovi” nr.176 –Biçec

Tel: +38344379419

Email:  hafizesallahu@gmail.com  hafize.sallahi@rks-gov.net

 

Shkollimi: Shkolla fillore “Naim Frashëri” – Ivajë.

Gjimnazi “SKËNDERBEU” – Kaçanik.

Kolegji “ Gjilani” – Fakulteti Ekonomik – Programi Menaxhment, Bachelor i arteve në menaxhment.

Kolegji I Shkencave të Aplikuara Teknike Tempulli – Programi: Transport dhe Telekomunikacion. Master i arteve në transport dhe telekomunikacion.

Licensuar si instruktore profesionale dhe ligjiruse profesionale nga Ministria e Transportit dhe post-telekomunikacionit.

 

Punësimi:  Nga 2004 deri 2021 pronare dhe instruktore profesionale në A.SH. “TONY’- Kaçanik.

Nga 2017 deri 2021 Anëtare e Asamblesë Komunale.

Nga viti 2017 deri 2021 Anëtare e Komitetit për Politikë dhe Financa.

Trajnime:  Menaxhim dhe udhëheqje të bizneseve të vogla dhe të mëdha.

Shkathtësi të tjera: Njohuri në kompjuter (Microssoft Word, Excel)